AvalehtRaamatudKuus eesti luuletajat. Six Estonian Poets

Kuus eesti luuletajat. Six Estonian Poets

Gustav Suits, Marie Under, Heiti Talvik, Betti Alver, Uku Masing, Aleksis Rannit. Ants Orase tekstide põhjal koostanud ja eessõna kirjutanud Anne Lange

Telli raamat:

Apollo

Paralleelselt eesti- ja ingliskeelses luulekogus on avaldatud kuue eesti klassiku – Gustav Suitsu, Marie Underi, Heiti Talviku, Betti Alveri, Uku Masingu ja Aleksis Ranniti luulet, mida on tõlkinud rahvusvahelise tunnustusega õpetlane ja literaat Ants Oras (1990–1982). 1964. aastal ilmus Stockholmis Orase tõlgitud luulekogu “Acht estnische Dichter”, mis pani eesti luule kõlama saksa keeles. Orase ingliskeelsed tõlked jäid tema enda eluajal koguks koondamata, ehkki neid avaldati PEN-klubi väljaannetes ja on tsiteeritud ingliskeelsetes teatmeteostes. “Kuus eesti luuletajat” koondab nüüd seda luulet.

Sari "Eesti"

Kategooria Eesti ilukirjandus