Kirjastus Tänapäev kuulutab välja algupärase romaani võistluse - Kirjastus Tänapäev
07. jaanuar 14

1. Võistlustöid oodatakse 1. detsembrini 2009. a.

2. Romaan peab olema kirjutatud eesti keeles.

3. Romaani pikkus on minimaalselt 6 autoripoognat (240 000 tähemärki koos vahedega ehk 133 masinakirjalehekülge).

4. Kõik käsikirjad võistlevad ühisel alusel, s.t. teemade kaupa käsikirju ei klassifitseerita. (Küll on aga võimalikud eripreemiad.)

5. Iga võistlusele toodud käsikirja (2 eksemplaris) juures peab olema märgusõna ja kinnine ümbrik koos autori nime ja kontaktandmetega.
Ümbrikule tuleb kirjutada märgusõna.

6. Arvesse lähevad vaid õigeks tähtajaks laekunud käsikirjad.

7. Käsikirju ei tagastata ega retsenseerita.

ŽÜRII

1. Žürii on 5–7 liikmeline, selle koostab võistluse korraldaja.

2. Žürii tuleb kokku 2009. aasta detsembris.

3. Võitjad kuulutatakse välja 2010. aasta kevadel.

AUHINNAD

1. Žürii annab välja kolm põhiauhinda.

2. Planeeritud auhinnafond on 100 000 krooni.

3. Romaanivõistlusele toetajate leidmisel on võimalik auhinnafondi suurendamine.

MÄRKUSED


1. Žüriil on õigus auhindu vajaduse korral ja korraldajate nõusolekul ümber jagada.

2. Võitnud tööde kirjastamisõigus kuulub kirjastusele Tänapäev.

KÄSIKIRJAD PALUME SAATA VÕI TUUA

Kirjastus Tänapäev

Pärnu mnt. 20

Tallinn 10141

Minu ostukorv