EsilehtArhiivDisney dekonstruktsioon

Disney dekonstruktsioon

Eleanor Byrne | Martin McQuillan

Disney demoniseerimises pole midagi uut. Disney filmid on pikemat aega olnud sünonüümid teatud konservatiivsele, patriarhaalsele ja heteroseksuaalsele ideoloogiale, mis omab keskset kohta «kurja impeeriumi» südames. «Disney dekonstruktsioon» võtab asja ette põrutava vastandlikkusega, ümber pöörates klassikalisi opositsioone ja mõista andes, et nii, nagu on muutunud Disney «tekst», peavad muutuma ka kriitika terminid. Kui oleme huvitatud meid alatasa rõhuvaist poliitilistest oludest, on Disney nende tundmaõppimiseks ammendamatu pagas. Käesolev raamat on terav dekonstruktsioon poliitilisest kultuurist – ja kultuuripoliitikast – nagu see peegeldub Disney kaanonis pärast niinimetatud Uue Maailmakorra esilekerkimist. Eleanor Byrne ja Martin McQuillan pakuvad lugejale kriitilist lähenemist Disneyle, mis seisneb eraldiseisvate tekstide analüüsis laiemate teemaringide, nagu rassi, soo ja seksuaalsuse kontekstis, kuni Ameerika kultuuri laiema tausta ning viimase suurriikide globaalsete ambitsioonide ja väikekodanluseni.