EsilehtArhiivEesti kasarmud ja staabid

Eesti kasarmud ja staabid

Merike Jürjo

Eesti rahuaegse riigikaitse ülesehitamise alguses 1920. aastatel oli enamik kasarmuid ja muid Eestis paiknenud sõjalisi ehitisi võimuvahetuste käigus valdavalt rüüstatud või lõhutud. Ka ei vastanud Vene tsaaririigilt päranduseks saadud hoonete asukohad Eesti Vabariigi sõjalise kaitse huvidele ega vajadustele.
Seega – noor riik hakkas ehitama.

Album „ Eesti kasarmud ja staabid” ei pretendeeri täielikule ülevaatele kahe ilmasõja vahel Eesti kaitseväe käsutuses või kasutuses olnud hoonetest. Pigem on autori soov rohkem kui 170 foto kaudu kirjeldada tolleaegset õhustikku ning tuua tänapäeva meenutusi noorest riigist, kus kahe aastakümne jooksul nii palju saavutada jõuti.