EsilehtArhiivEesti tarbekunsti ja disaini klassika 1950. aastatel. Classics of Estonian Applied Art and Design in the 1950s

Eesti tarbekunsti ja disaini klassika 1950. aastatel. Classics of Estonian Applied Art and Design in the 1950s

Kai Lobjakas

1950. aastate eesti tarbekunstis ja disainis võib eristada kaht ajastut. Kümnendi esimene pool oli kantud stalinistlikest kaanonitest. See tähendas isikupära mahasurumist ning kindlaksmääratud dogmade kordamist. Kunst kui propagandavahend tekitas kurioosseid kombinatsioone nõukogulikust ornamentikast ja rahvuslikust ainesest. Kümnendi teisel poolel said määravaks loosungid “rohkem tooteid” ja “järelejõudmine läänele”. Tarbekunsti sotsiaalne staatus tõusis, kiiresti kujunesid välja modernistlikud mallid.
Käesolev raamat viib lugeja sellesse huvitavasse kümnendisse, tutvustades piltide ja tekstide kaudu tolle ajastu tarbekunsti ja disaini klassikat, alustades mööblist ja nõudest ning lõpetades ehete ja rõivastega.
Raamat on jätk kogumikule “Eesti tarbekunsti ja disaini klassika 1900–1940”.