EsilehtArhiivGeštaltpsühholoogia. Geštaltteooria täielik ülevaade

Geštaltpsühholoogia. Geštaltteooria täielik ülevaade

Wolfgang Köhler

Wolfgang Köhler (1887–1967), Tallinnas sündinud saksa-ameerika psühholoog, oli üks mõjuka psühholoogiasuuna – geštaltpsühholoogia rajajaid. Geštaltpsühholoogia järgi on inimese taju kõige paremini mõistetav, kui käsitleda seda organiseeritud struktuurina, mitte iseseisvate osade kogumina. Käesolevas ülevaates geštaltpsühholoogia teooriast polemiseerib Köhler omal ajal populaarse biheivioristliku ja introspektsionistliku psühholoogiakoolkonnaga. Autori esituslaadi iseloomustab teravapilguline analüüs ja põhjalikkus, raamat kuulub psühholoogiakirjanduse klassikasse.