EsilehtArhiivIQ ja psühhomeetrilised testid

IQ ja psühhomeetrilised testid

Philip Carter

Selle raamatu peamine eesmärk on pakkuda head ajaviidet, mis ühtlasi pingutab ja treenib mõtlemist ning aitab testide ja ülesannete abil välja selgitada enda tugevad ja nõrgad küljed.

Testid on jagatud peatükkidesse, mis annavad objektiivse
hinnangu võimekusele sellistes valdkondades nagu verbaalne võimekus, numbriline ja loogiline mõtlemine, tehniline võimekus, lateraalne mõtlemine, loovus. Eraldi peatükk on pühendatud isiksusetestidele. Viimane peatükk sisaldab nelja intelligentsustesti, mis võtavad
kokku kõik eri valdkonnad, mida eelnenud seitsme peatüki jooksul testiti.