EsilehtArhiivIsiksuse- ja IQ testid

Isiksuse- ja IQ testid

Philip Carter

Käesolev raamat koosneb isiksuse- ja võimekustestidest. Võimekustestid hindavad inimese verbaalseid ja matemaatilisi oskusi ja loogilise mõtlemise taset. Isiksusetestid aitavad määrata inimese individuaalseid omadusi, iseloomu ja olemust: oled sa edumeelne või ajast maha jäänud, kas sa võid endale pingeolukorras loota, või näiteks seda, kui kannatlik sa oled.