EsilehtArhiivKuus eesti luuletajat. Six Estonian Poets

Kuus eesti luuletajat. Six Estonian Poets

Aleksis Rannit. Ants Orase tekstide põhjal | Betti Alver | eessõna kirjutanud Anne Lange | Gustav Suits | Heiti Talvik | Marie Under | Uku Masing

Paralleelselt eesti- ja ingliskeelses luulekogus on avaldatud kuue eesti klassiku – Gustav Suitsu, Marie Underi, Heiti Talviku, Betti Alveri, Uku Masingu ja Aleksis Ranniti luulet, mida on tõlkinud rahvusvahelise tunnustusega õpetlane ja literaat Ants Oras (1990–1982). 1964. aastal ilmus Stockholmis Orase tõlgitud luulekogu “Acht estnische Dichter”, mis pani eesti luule kõlama saksa keeles. Orase ingliskeelsed tõlked jäid tema enda eluajal koguks koondamata, ehkki neid avaldati PEN-klubi väljaannetes ja on tsiteeritud ingliskeelsetes teatmeteostes. “Kuus eesti luuletajat” koondab nüüd seda luulet.