EsilehtArhiivPostipapa. Mitmes peeglis, mitmes rollis

Postipapa. Mitmes peeglis, mitmes rollis

Malle Salupere

2006. ja 2007. aasta on Eesti ajakirjandusele tähtpäevarohke: 240 aastat tagasi hakkas ilmuma esimene ajakiri (Lühhike õppetus…, 1766), 200 aastat saab esimese eestikeelse ajalehe ilmumisest (Tarto maa rahwa Näddali-Leht, 1806).
Kõik pikad ja hoogsad sammud saavad võimalikuks alles pärast seda, kui on tehtud esimesed, olgu kui tahes ebakindlad astumised: 1857. aastal asutas Johann Voldemar Jannsen ajalehe Perno Postimees, mida loetakse  järjepideva ajakirjanduse alguseks Eestis.
Me kõik teame midagi Johann Voldemar Jannsenist, aga kuivõrd me teda ikkagi tunneme?
 
“Püknikutüüp, nagu  ta oli, armastas ta mugavat elu ja püüdis vältida tülisid, ent ei onud kaugeltki valmis igasugusteks kompromissideks,” kirjutab raamatu “Postipapa. Mitmes peeglis, mitmes rollis” autor Malle Salupere.
See raamat pakub võimaluse sissevaateks J. V. Jannseni isiksusse ning tegevusse tema aja mõttemallide ja ühiskondlike liikumiste taustal. Et mitte kõigil lugejail ei saa olla eelteadmisi Jannsenist, ärkamisajast ning tollastest olukordadest, on autor sedagi lähemalt valgustanud, tuues selleks lugeja pilgu ette dokumendid Eesti Kirjandusmuuseumist ja Eesti Ajalooarhiivist – paljud neist esmakordselt.

Arvustus Eesti Ekspressis

Arvustus Postimehes

Arvustus Sirbis

Arvustus Eesti Päevalehes