EsilehtArhiivTiibadega raamat

Tiibadega raamat

Hasso Krull | Jüri Üdi. Valinud

Jüri Üdi on meie seitsmekümnendate aastate luule vaieldamatu täht. Tema arusaamad luulest ja keelest olid tavatud, ja ehkki ta ei väljendanud neid kuskil selgesti väljaöeldud põhimõtetena, avaldasid need ulatuslikku mõju tervele järgnevale põlvkonnale. Üdi oli nii populaarne, et hulk tema tekste saigi tollase popkultuuri osaks, sellal kui kriitikat jahmatas Üdi piiramatu mängulisus, ootamatud vastandused ja ümberpööramised.
„Tiibadega raamatusse” on valitud tekste kõikidest registritest. Nii on siin kõrvuti palju keerukaid ja mitmemõttelisi, nappe ja otseütlevaid, lõbusaid, kavalaid, õudseid, ängistavaid, helgeid ja ärritavaid luuletusi. Rohkete lõppriimiliste tekstide vahel on mitu värssideks liigendamata proosaluuletust. Kõik see sarnaneb Jüri Üdi luulekogude algsele ehitusele, mis ongi olnud “Tiibadega raamatu” eeskujuks.


Arvustus Eesti Ekspressis