EsilehtArhiivVestlusi vene kultuurist I

Vestlusi vene kultuurist I

Juri Lotman

Juri Lotmani esmalt ülipopulaarses telesaates peetud loengud loengud vene kultuurist ilmusid pisut hiljem ka raamatuna, mille vanameister jõudis teleloengute materjalide põhjal kokku panna. Nüüd on see vene kultuuri süviti mõistmiseks hädavajalik teos kättesaadav ka eesti keeles.Juri Lotmani raamat “Vestlusi vene kultuurist”, alapealkirjaga “Vene aadli argielu ja traditsioonid 18. sajandil ja 19. sajandi algul”, on tema elu lõpuaastate tähtsamaid teoseid. Selle algtõukeks oli televisioonis peetud loengutsükkel “Vestlusi vene kultuuriloost”, mille alusel kirjastus “Iskusstvo – SPB” tegi autorile ettepaneku avaldada vastavad käsitlused ka raamatuna. Lotman võttis ülesannet talle omase põhjalikkusega: loengute koosseis tegi läbi muutusi, käsitlus täpsustus ja avardus lõpuks rohkem kui veerandsajapoognaseks. Autor jõudis anda küll tekstile lõpliku kuju, kuid selle trükist ilmumist enam ise näha ei jõudnud , raamat ilmus Peterburis 1994. aastal.Eessõnas iseloomustab Lotman oma meetodit selles raamatus kokkuvõtlikult nii: ühelt poolt näha ajalugu argielu peeglis, teisalt aga heita väikestele, omaette sageli otsekui üksikute kildudena tunduvatele olmedetailidele valgust suurte ajaloosündmuste kaudu. Mõistagi põimub kogu olmeajalooline vaatlus raamatus rohkete näidete ja tõlgendustega klassikalisest vene kirjandusest, mille suhteliselt rohke eestindatus peaks tegema teose mõttekäigud eesti lugejale hõlpsamini ligipääsetavaks. Viimast soodustab ka raamatu kaasakiskuv vestlusstiil. Kajar Pruul