Algab uus ALGUPÄRASE ROMAANI võistlus! - Kirjastus Tänapäev
16. juuni 15

Kirjastus Tänapäev kuulutab välja algupärase romaani võistluse

Käesolev konkurss on kuues Tänapäeva korraldatud romaanivõistlus.

1. Võistlustöid oodatakse 2. maini 2016. a.

2. Romaan peab olema kirjutatud eesti keeles.

3. Romaani pikkus on minimaalselt 6 autoripoognat (240 000 tähemärki koos vahedega ehk 133 masinakirjalehekülge).

4. Kõik käsikirjad võistlevad ühisel alusel, s.t. teemade kaupa käsikirju ei klassifitseerita. (Küll on aga võimalikud eripreemiad.)

5. Iga võistlusele toodud käsikirja (paberil, 2 eksemplaris) juures peab olema märgusõna ja kinnine ümbrik koos autori nime ja kontaktandmetega. Ümbrikule tuleb kirjutada vabalt valitud märgusõna.

Käsikirjad on soovitatav esitada ühele poole trükitult. Kui on trükitud kahele poole, peaksid käsikirjad olema köidetud ja leheküljed nummerdatud, aga soovitame vältida nn diplomitöö-tüüpi köidet. Kirjastus ei trüki ise välja elektrooniliselt esitatud käsikirju.

6. Arvesse lähevad vaid õigeks tähtajaks laekunud käsikirjad.

7. Käsikirju ei tagastata ega retsenseerita.

ŽÜRII

1. Žürii on 4–7 liikmeline, selle koostab võistluse korraldaja.

2. Žürii tuleb kokku 2016. aasta kevadel.

3. Võitjad kuulutatakse välja 2016. aasta suve lõpus või sügise alguses.
AUHINNAD
1. Žürii annab välja kolm põhiauhinda ja võib osa töid ära märkida avaldamissooviga.
2. Planeeritud auhinnafond on 9000 eurot.

MÄRKUSED

1. Žüriil on õigus auhindu vajaduse korral ja korraldajate nõusolekul ümber jagada.

2. Võitnud tööde kirjastamisõigus kuulub kirjastusele Tänapäev.

KÄSIKIRJAD PALUME SAATA VÕI TUUA

Kirjastus Tänapäev

Pärnu mnt. 20

Tallinn 10141

Minu ostukorv