EsilehtArhiivEsmaabiraamat

Esmaabiraamat

Stuart Fischer

Esmaabiraamatu eesmärgiks on aidata meditsiinilise erihariduseta inimestel hädaolukordades kiirelt ja oskuslikult tegutseda. Seepärast on raamat kirjutatud lihtsas keeles, kasutades võimalikult vähe erialamõisteid. Kõik kasutatud meditsiinilised mõisted on lahti seletatud. Käesolev raamat sisaldab: peamisi juhiseid hädaolukorras tegutsemiseks; selgitusi, kuidas toimib hädaabisüsteem; juhiseid, kuidas kannatanut elustada, lugeda pulssi, peatada verejooks, toestada kannatanut luumurru korral, vaadelda, kas haige hingab normaalselt; sümptomite loetelu, et diagnoosida hädaolukorda; peatükke, mis on pühendatud kõige tavalisematele hädaolukordadele. Seejuures selgitatakse, milline on hädaolukord, kuidas seda ära tunda, mida teha, mida mitte teha, millist abi oodata haigla esmaabiosakonnast või traumapunktist, milline on tavaliselt järelravi ja millised on tegutseva arsti tähelepanekud. Raamatu tekst on kohandatud Eesti oludele ning lisadest leiab kohalike kriisiteenistuste kontaktandmed.