Ajaleht Raamat nr 32

Maailmasõda kaartidel

Teine maailmasõda on üks maailma ajaloo tähtsamaid sündmusi: sõda ulatus kõigile asustatud kontinentidele ning suur osa praeguse maailma poliitilisest korraldusest on endiselt mõjutatud selle sõja tulemustest. Sõjategevuse ulatus ja eri poolte ambitsioonid olid niivõrd suured, et seda on tänapäevalgi raske ette kujutada. Käesolevas raamatus väljenduvad sõja ulatus ning tagajärjed kaartidel. Peale lahingute ja muude sõjaliste [...]

Eesti mehe sõdurielu Afganistanis

Sõdurite subkultuur ei soosi kirjutamist. Esiteks sellepärast, et sõjaväeline elukorraldus on rangelt reeglistatud ning kirjutamiseks tarvilikku vaba aega on raske leida. Teiseks seetõttu, et sõjavägi on rohkem või vähem suletud, välismaailmale ligipääsmatu institutsioon, kust pärinev info ei ole alati üldiseks levitamiseks. Lihtne sõdur ei tohi kirjutada kaugeltki kõigest, millest ta võib-olla tahaks kirjutada. Sestap kujutab [...]

Minu ostukorv