Ajaleht Raamat nr 9

Eesti sõduri viiv pikas Iraagi sõjas

Kaitsejõudude Peastaabi operatiivosakonna ülem Leo Kunnas kirjutas raamatu oma kogemustest Iraagi sõjas. Kuidas kolleegid sõjaväes kirjanduslikku tegevust on kommenteerinud? See on mul kolmas raamat, lühiromaan “Kustumatu valguse maailm” ilmus esmakordselt aastail 1990–1991 Loomingus järjejutuna ning uuesti koos romaaniga “Sõdurjumala teener” 2001. aastal.Ülematelt, kolleegidelt või alluvatelt pole oma kirjandusliku tegevuse suhtes negatiivseid kommentaare kuulnud, pigem vastupidi. [...]

Üllatavalt tänapäevane Johann Voldemar Jannsen

Eesti ajakirjandusele on 2006. ja 2007. aasta tähtpäevarohke: 240 aastat tagasi hakkas ilmuma esimene ajakiri (Lühhike õppetus…, 1766), 200 aastat saab esimese eestikeelse ajalehe ilmumisest (Tarto maa rahwa Näddali-Leht, 1806).Kõik pikad ja hoogsad sammud saavad aga võimalikuks alles pärast seda, kui on tehtud esimesed, olgu kui tahes ebakindlad astumised: 1857. aastal asutas Johann Voldemar Jannsen [...]

Minu ostukorv