Ajaleht Raamat nr 46

Uusi tõlgendusi külmale sõjale

Läänes käibivad külma sõja tõlgendused – niihästi realistide kui uuskonservatiivide omad – on hälbinud kas Kremli pragmaatilisuse või siis agressiivsuse rõhutamise suunas, väidab Vladislav Zubok. Selgitades Kremli juhtide ja Nõukogude ladviku huve, taotlusi, pettekujutelmi, hirme ja eksimõistmisi, tutvustab Zubok Nõukogude Liidu nägemusi ja hoiakuid seoses kahekümnenda sajandi kõige suurema vastasseisuga. Kasutades muude teabeallikate seas ka [...]

„Kreeka müüdid” aitab mõista olnut ja olevat

“Kreeka müütide” autor Robert Graves (1895–1985), populaarne inglise kirjanik ja tõlkija, oma hilisemas elus ka Oxfordi ülikooli poeetikaprofessor, tundis sügavat huvi ajaloo, täpsemalt antiikaja kõrgkultuuride Vana-Kreeka ja Vana-Rooma vastu. Ühendades kirjandusliku ande ning oma ajalooalase kire, üllitas ta elu jooksul hulgaliselt ajaloolisi romaane ning väljapaistvaid tõlkeid ladina ja kreeka keelest. Teaduslik põhjalikkus koos meelelahutusliku stiiliga [...]

Minu ostukorv