Eesti riigi sünnist uute üksikasjadega

Ajaleht Raamat nr 54

Raamat „Eesti 1914–1922“ vaatleb üht olulisemat perioodi Eesti ajaloos. Sellesse ajavahemikku mahub I maailmasõja puhkemine, revolutsioon, iseseisvuse väljakuulutamine, Vabadussõda ning riikluse algusaastad.

Käesoleva raamatu eesmärk on tutvustada lugejaile üksikasju, mis on uuemas ajalookäsitluses teadlikult või tahtmatult tähelepanu alt välja jäänud. Peale Eesti ja eestlaste osaluse I
maailmasõjas, Eesti iseseisvumise ja Vabadussõja käsitletakse raamatus ka 1917. a sündmusi, 1917/1918. a talve Nõukogude Eestis, eestlaste osalemist Soome ja Vene kodusõdades ning
Venemaa eestlaste elu, niipalju kui kättesaadavate materjalide põhjal võimalik oli. Veel räägitakse Eesti erakondade kujunemisest, ka teiste, mitte ainult kodanlik-demokraatlikku iseseisvusarengut edendanud eestlaste mõjust ja tegevusest ning eestlaste vähem tähelepanu saanud liitlaste, nagu Venemaa valgete ja Põhjamaade vabatahtlike osalusest sündmustes.

Peale unustatud detailide esiletoomise on autori eesmärgiks erapooletu, Eesti iseseisvumiseni viinud
seiku ja sündmusi eri vaatenurkadest analüüsiv lähenemisviis. Soome ajaloolased on pööranud
vähem tähelepanu sellele, et nii Eesti kui Soome sündmused on sõltunud alati, sageli lausa otseselt sündmustest Venemaal. Eesti kommunistide tegevust käsitlevad nad pealiskaudselt ega süvene selle põhjustesse ja eesmärkidesse. Vene ajaloolastel on sama viga, aga ümberpööratult. Nemad käsitlevad Eesti sündmusi oma riigi ajaloo osana ning rõhutavad Venemaa ja venelaste osakaalu.

Minu arusaama kohaselt on tõde kuskil vahepeal. Pika Nõukogude okupatsiooni tõttu suhtuvad eesti ajaloolased mõistetavatel põhjustel negatiivselt kõigesse, mis vähegi kommunismile viitab. Ka see ei pruugi olla ratsionaalne lähenemisviis. Alles pärast seda, kui vene ja juudi radikaalide vormitud kommunismi vägivaldne reaalsus Vabadussõja käigus paljastus, asus Eesti rahvas lõplikult toetama rahvusmeelseid poliitikuid ja oma riigi asutamise ideed, aga sedagi mitte kõikjal vabatahtlikult, nagu Saaremaal toimunud mäss, streigid ja Vabadussõja-aegne valge terror näitavad.


Mirko Harjula

Raamatu autor

Minu ostukorv