Kogu maailma arhitektuuri hõlmav leksikon

Ajaleht Raamat nr 42

Emily Cole’i paljude kaasautorite abiga koostatud „Väike arhitektuurileksikon” ei ole tegelikult siiski silmapaistvalt väike raamat ei mahu ega haarde poolest: umbes 350 leheküljel on kokku võetud maailma arhitektuuri ajalugu aegade algusest kuni umbes 17. sajandi lõpuni või 18. alguseni. Ent ainult sellele kirjeldusele vastavaid hoopis mahukamaid (siit ka „väike” pealkirjas) leksikone on teisigi.

Raamatu suurim väärtus omataoliste seas peitub ilmselt selle esimeses kolmandikus, kus juttu meie jaoks eksootilisemate kultuuride arhitektuuripärandist. Sest kes meist poleks kuulnud dooria ja joonia sammastest, Colosseumist või gooti arhitektuurist, aga Hiina, Jaapani, India, Pärsia või vana-Ameerika omast teame juba märksa vähem. See ei tähenda sugugi, et ülejäänud osa raamatust vähem väärtuslik oleks, sest õhtumaisest arhitektuurist ollakse siinkandis niigi kuuldud. Tõsi, ollakse küll, aga tihtipeale on need teadmised hajali ja on põhjalikumad käidud paikade kohta. Siin on need nüüd ühtede kaante vahel koos, korralikult süstematiseeritud ja rohkete illustratsioonidega, mis on juba omaette väärtus.

Nimelt on raamatus kasutatud vanu gravüüre, joonistusi ja plaane, mis ei ole mitte üksnes ilusad vaadata, vaid annavad ka edasi just sellist kujutamisstiili, vaatepunkti valikut ja tausta, nagu iga arhitektuuristiili õitsengu ajal tegutsenud ehitusmeistrid ning projekteerijad eelistasid, esitavad kujutatud hooned nii-öelda oma ajaloolises mahlas.

Pisut eespool mainitud kaugemate kultuuride arhitektuuri kõrvale asetub tegelikult ka meile rohkem kirjandusest kui visuaalselt tuttav Inglise mõisa- ja linnaarhitektuur, mis tänu raamatu Briti päritolule on selles mõistagi üsna märgataval kohal. Ometi ei ole leksikoni autorid selle näidetega liialdanud, vaid osanud jääda tasemele, mis on meie huvilisele pigem eksootiline ja huvitav kui koormav.

Kõik kokku on tegu igati mugava ja tõepoolest kogu maailma arhitektuuri hõlmava teatmeteosega nii kooliõpilasele kui lihtsalt arhitektuurihuvilisele lugejale.

Minu ostukorv