Kuidas Eestis linde vaadelda

Ajaleht Raamat nr 30

Lindude vaatlemine on meil muutumas järjest populaarsemaks harrastuseks. Linnud on väga atraktiivne elusolendite rühm, neid leidub meil kõikjal ja nad lasevad ennast suhteliselt kerge vaevaga vaadelda. Lisaks on Eesti tänu väga eriilmelisele loodusele äärmiselt liigirikas. Seetõttu on meil järjest rohkem linnuvaatlejaid nii Eestist kui ka paljudest teistest maadest. Lindude vaatlemist hõlbustavad eelkõige kaitsealadele, aga ka mujale viimastel aastatel rajatud arvukad matkarajad ja linnuvaatlustornid.


Kus linde vaadelda

Aga kus linde vaadelda, kus on kõige paremad linnupaigad, millal on kõige parem aeg ühte või teist kohta külastada? Sellist ülevaadet ei ole varem eesti keeles ilmunud. Käesoleva linnuvaatleja teejuhiga üritame seda lünka mõnevõrra täita.

Kõiki linnuvaatluspaiku sisaldavat raamatut on ilmselgelt võimatu koostada, sest igal linnuhuvilisel on oma lemmikpaigad ja niiviisi oleks nimekiri lõpmata pikk. Arvestada tuleb muidugi seda, et maastik on pidevas muutumises ja sellega kaasnevad ka muutused linnustikus. Seetõttu mõned linnupaigad tekivad juurde, teised kaovad. Eri aastatel võib samas paigas sõltuvalt veetasemest, inimtegevusest ja muudest faktoritest linnuelu olla väga varieeruv.

Seepärast saigi kokku pandud ülevaade nendest linnupaikadest, mis on nii meie kui ka välismaiste linnuvaatlejate seas kõige populaarsemad ning mis on ühtlasi ka kõige isendi- ja liigirikkamad kohad.


Kuidas tegime valiku

Üheks oluliseks kriteeriumiks, miks üks või teine ala sai välja valitud, on ka lihtne juurdepääs. Peaaegu kõigi teejuhis käsitlemist leidvate paikade linnustikuga saab matkarajalt või siis isegi lausa auto juurest lahkumata tutvust teha.

Mis aga kõige tähtsam – teedelt ja matkaradadelt vaadeldes häiritakse oma tegevusega linde võimalikult vähe. Ka looduskaitselistel kaalutlustel on mõned alad välja jäetud, aga samas on ka rangelt kaitstavate liikide puhul ära nimetatud alad, kus saab neid lindudele ohutult vaadelda.


Kuidas linnuvaatleja teejuhti kasutada

Üldjoontes võib läheneda kolmel viisil.
Kui on kindel plaan mõnda konkreetset ala külastada, siis tuleb lahti võtta vastava ala ülevaade, kust saab teada, kus ja millal täpselt käia ja keda seal näha võib.

Kui on soov leida mõnda konkreetset linnuliiki, siis peaks esmalt tutvuma liigiülevaadetega, kust saab infot liigi staatuse ja leviku kohta Eestis ning vähemarvukamate liikide puhul ka parimate kohtamispaikade kohta.

Kui on aga soov mingil konkreetsel ajal retkele minna, siis leiab soovitusi ja juhiseid linnuvaatleja aastaringi peatükist.
Lisaks leiab linnuvaatleja teejuhist teavet meie linnustiku uurimise, kaitsmise ja vaatlemisega tegelevatest organisatsioonidest, välja antud määrajatest ja käsiraamatutest ning ka üldisi soovitusi lindude vaatlemiseks.

Linnuvaatleja teejuhi koostamisel olid oma nõuannete ja soovitustega suureks abiks Eerik Leibak, Mati Martinson, Ivar Ojaste, Ranno Puumets ja Indrek Tammekänd. Väga suur tänu neile!


Margus Ots, Uku Paal

Minu ostukorv