Elust enne Kolumbust

Ajaleht Raamat nr 16

“Muistne Ameerika” on ülevaade Meso-Ameerika ja Lõuna-Ameerika vanadest tsivilisatsioonidest. Sageli arvatakse üleolevalt, nagu oleks arenenud ühiskond Ameerikas tekkinud alles Kolumbuse retkede järel. Aastal 1492 kohtusid Kariibi mere piirkonnas kaks maailma ― indiaanlaste ja eurooplaste maailm. Avastatud maad asustasid inimesed, kes näisid asju teisiti kogevat, nad elasid ja surid teise maailmataju järgi. Lisaks tohutult erinevate keelte ja tehnoloogiate põrkumisele oli see kohtumine tsivilisatsiooniga, mille ettekujutused haigustest, filosoofiast, moraalist, teadusest ja looduslähedase maailma inimlikust kogemisest olid arenenud üdini teist teed pidi.
Ameerikas olid välja kujunenud mitmed erinevad tsivilisatsioonid, koos oma eripärase keele, institutsioonide, arhitektuuri ja religiooniga. Meso-Ameerika ehk Kesk-Ameerika osas tutvustatakse peamiselt olmeeke, sapoteeke, maiasid, asteeke ja Teotihuacáni kultuuri. Lõuna-Ameerikast on põhjalikumalt juttu inkadest ning Chavíni, Moche, Nasca, Wari, Tiwanaku ning Sicáni ja Chimú kultuurist. Raamat on illustreeritud kaartide, jooniste ja fotodega. Tõlge on varustatud Tarmo Kulmari kommentaaridega.
Nicholas J. Saunders on Kolumbuse-eelse Ameerika ajaloo tunnustatud asjatundja. Ta töötab õppejõuna Londoni University College´is.


Tauno Vahter

Minu ostukorv