Rooma jumalad ja kangelased

Ajaleht Raamat nr 16

Jumalused ja müütilised kangelased olid osa vanaaja roomlaste igapäevaelust ning mõjutasid tugevalt nende mõttemaailma. Iga roomlane, olgu mees või naine, laps või täiskasvanu, talupoeg või senaator, rääkimata preestritest ja Vesta neitsitest, puutus igas oma elu aspektis rohkem või vähem kokku religiooniga.
“Rooma jumalad ja kangelased” ongi põhjalik sissevaade vanaaja roomlaste elusse, rõhuasetusega rollil, mida selles mängisid jumalad, alates peajumal Jupiterist ja lõpetades õnnejumalanna Fortunaga, ning heerosed, alates legendi järgi Rooma linna rajanud Romulusest ja lõpetades õnnetu saatusega Lucretiaga.
Raamatu autor Leo Hjortsø, kelle teostest on varem eesti keeles ilmunud populaarne “Kreeka jumalad ja kangelased” ei piirdu tolle ajastu usu faktilise kirjeldamisega, vaid läheb kaugemalegi, püüdes vanade roomlaste uskumusi mõista ning aktiivselt tõlgendada.
“Meie ajani ulatunud rooma religioonilugu võib võrrelda peaaegu pooleldi hävinud mosaiigiga, mille arheoloogid on maa seest välja kaevanud. On vaja suurt kannatlikkust, et koguda kokku need minevikust päästetud kivid millekski, mis annaks tervikpildi. Puuduva peab korvama teaduslik kujutlusvõime. Ent just need asjaolud muudavad rooma religiooni tundmaõppimise eriti põnevaks,” kirjutab autor.
Ta tõmbab huvitavaid paralleele veel varasema aja ja ka tänapäevaga, näidates nii seda, kust on pärit vanade roomlaste tavad, kui ka seda, kus on peidus paljude nüüdisaja sõnade ja kommete juured. Raamatus on rohkelt illustratiivset ainest: katkeid endisaegsete ajaloolaste kriitilistest tekstidest ja põhjalikult kommenteeritud kunstilist materjali.
Põhjalik register ja sisukord võimaldavad raamatut kasutada teatmeteosena, millest otsida vajaminevaid fakte. Sidus ja arutlev jutustusviis teevad sellest ka järjest loetava lektüüri. Raamat sobib nii suurte eelteadmisteta kui ka juba asjatundlikumale lugejale.


Priit Põhjala

Minu ostukorv