Kui tark on tark koer?

Ajaleht Raamat nr 17

Milline koer on intelligentne? Kas see, kes rotikarjale kallale kargab ja need maha murrab (nagu teevad suure tõenäosusega terjerid) või see, kes neid kohe karjatama hakkab (nagu teevad suure tõenäosusega collied)? Tegelikult ei ütle muidugi ükski koerainimene, et erinevad tõud erineksid oluliselt oma intelligentsuse poolest, vaid kõneleb ühtede tõugude väärtustest ja teiste piirangutest.
Raamat „Koerte intelligentsus” uuribki, kuidas koeratõud oma võimetelt ja käitumiselt erinevad. Kirjeldades koerte intelligentsuse erinevaid tüüpe, annab autor ka põhjaliku ülevaate sellest, kuidas on teadlased koerte mõistust vaadelnud ning kuidas on inimesed koertesse erinevatel aegadel suhtunud. Oma ülevaates on autor olnud väga põhjalik, alustades koerte päritolu uurimisest, kuna looma vaimsed võimed on vormitud ja piiratud tema bioloogilise struktuuri ja evolutsioonijõudude poolt.
Võib tunduda üllatav, kuid intelligentsemad koerad vajavad vähem tarkadest tõugudest isegi rohkem algõpetust, sest nemad kipuvad peremehel koolitamata lihtsalt üle pea kasvama. Näiteks kirjeldab autor tüüpviga, mida peremees koerale käsklust andes teeb: „Tule siia, istu maha!” ajab intelligentse koera segadusse, sest loom loeb siit välja kolm ülesannet (tulla, istuda, lamada), mida korraga täita pole võimalik. Niisiis hoiatabki autor raskuste eest, millega tuleb kokku puutuda intelligentse koera omanikul, ja küsib, kas on mõistlik tahta endast targemat koera?
Psühholoogiaprofessor ja filosoofiadoktor Stanley Coren on oma raamatusse lisanud ohtralt nõuandeid koerte vaimsete võimete arendamiseks n-ö kodustes tingimustes ning oma koera isiksusetüübi ning arukuse testimiseks.
Siit leiame ka kuulsad vastuolulised pingeread ja hinnangud rohkema kui saja tõu kuulekusele, intelligentsusele ja valmisolekule täita eriülesandeid. Nende pingeridade koostamises, nagu ka nõuannete ja järelduste tarvis, on autor toetunud rohkem kui 200 USA ja Kanada koerte kuulekusvõistluste kohtuniku ja koolitaja kogemustele.


Mari Karlson

Minu ostukorv