Soolapuhumine või püha teadus?

Ajaleht Raamat nr 6

Sürrealismi tähtsamaid teoreetikuid André Breton on arvanud astroloogiast: “Minu arvates on see nagu suursugune väga kaunis daam kaugest minevikust, kes lummab mind vastupandamatu väega. /…/ Pealegi on ta minu meelest maailma ühe suurema saladuse vardja.”
Püha Augustinus pidas astroloogiat “kõlvatuks läbikäimiseks deemonitega”.
Saksa astronoom ja matemaatik Johannes Kepler on tunnistanud oma “tahtmatut usku” astroloogiasse.
1976. aastal kirjutas 186 teadlast, nende hulgas 19 Nobeli preemia laureaati alla manifestile “Vastuväiteid astroloogiale”.
On õige, et elame pigem informatsiooni kui teadmiste ajastul ja lubame endale järjest vähem saladusi. Turvaline on väita, et mõistus ja teadus suudavad kõike seletada. Ka Peter Marshalli suhtumist astroloogiasse võinuks varem pidada pigem skeptiliseks, kuid pärast pikki maailmarännakuid tõdeb ta: “Olen tundma õppinud kogu maailma astroloogiat ning saanud kinnitust aimusele, et Hiina, India, Mesopotaamia ja Egiptuse täheteadmistel on ühised juured, mis võivad olla varasemate kadunud tsivilisatsioonide pärand. Astroloogia tuum, tähtede keel on lingua franca (ühine keel), mida väljendatakse geomeetriliste kujunditega ja numbritega ja mis kehastuvad müütides ja sümbolites, mis katavad kogu maailma ning ületavad kohalike kultuste ja uskumuste piire.”
Isaac Newton vastas astronoomile, kes tema astroloogia-huvi kritiseeris: “Mina olen seda uurinud, söör, teie mitte.”
Peter Marshalli raamat “Maailma astroloogia” aitab lugejal süüvida selle salapärase teaduse allegoorilistesse ja sümbolistlikesse, müüdilistesse ja müstilistesse tähendustasanditesse.


Mari Karlson

Minu ostukorv