Ristisõjad Läänemere kallastel

2004 juuli-september

 


Lugu sellest, kuidas eestlastest “eurooplased said”, on meile kõigile juba koolipõlvest teada ning Lembitu, Jüriöö ja seitsmesaja-aastane orjapõlv tähendavad ilmselt midagi igale eestlasele. Kuid seniajani on eesti keeles olnud väga vähe lugeda selle kohta, kuidas said “eurooplasteks” teised Läänemere ääres elavad rahvad, rääkimata sellest, et sõnas või pildis oleks selle kohta olemas mingi kokkuvõtlik ülevaade.


Seda lünka täidabki Eric Christianseni raamat “Põhjala ristisõjad”. Algselt juba veerand sajandi eest ilmunud ning seitsme aasta eest tublisti ümbertöötatud teos on jäänud tänini ainulaadseks teoseks, mis võtab kokku kogu Läänemere piirkonna “tsiviliseerimise” loo. Ühtede kaante vahele mahuvad ära nii lääneslaavlaste, preislaste, Läti ja Eesti alade kui ka Soome ristiusustamise ja vallutamise lugu, lisaks sellele veel ülevaade vastsete vallutajate võitlusest Leedu ja Venemaaga.


Lai haare ja autori mõnetine eemalseismine – Taani päritolu inglise teadlane – on tinginud vahest eesti lugejale omajagu kummastavaid arusaamu (kas me tõesti elame nii külmas ja pimedas piirkonnas, nagu arvab Christiansen?). Kui aga jätta sellised nüansid ja üksikud sisselipsanud ebatäpsused kõrvale, pakub raamat haarava ja tervikliku pildi Euroopa ajaloo ühe köitvama peatüki, nimelt ristisõdade suhteliselt vähetuntud tahust.


Mitte ainult mujal maailmas, vaid isegi Eestis seondub mõiste “ristisõda” seniajani ennekõike võitlustega Pühal Maal. Samas olid sõjad ja ristiusu levitamine Põhjalas või näiteks Hispaanias vähemalt sama kaaluga – ja kui vaadata tulemusi, siis kaalukamadki: kui Püha Maa pärast peeti aastasadu võitlusi, jäid kristlased seal lõpuks ometi alla, samas kui Põhjala ja Hispaania kuuluvad tänini kindlalt kristliku maailma rüppe.


Kui Christiansen mõistetavalt asetab Põhjala ristisõjad laiemasse Euroopa ajaloo konteksti, siis eestikeelsele tõlkele on eessõna kirjutanud Tartu Ülikooli õppejõud Anti Selart, kes püüab autori avara pilgu siduda meie tavapärase, vaid kodumaa ajalooga piirduva vaatevinkliga.


MAREK LAANE,


raamatu tõlkija

Minu ostukorv